اولترافیلتراسیون (UF)

اولترافیلتراسیون (UF)
یکی از جدید ترین تکنولوژی های صنعتی تصفیه آب استفاده از اولترافیلتراسیون (UF) است که با هدف حذف کدورت، میکروارگانیسمها و آلودگی های میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش بدون افزودن مواد شیمیایی، می توان تا حدود بسیار بالایی از کدورت و میکروارگانیسم های آب را حذف نمود.

در تکنولوژی اولترافیلتراسیون ذرات ریز و میکروبی حذف می شوند اما یونها و مولکولهای ریز حذف نمی شوند. عملیات جداسازی با استفاده از فشار آب ورودی انجام می شود و بسته به شرایط عملیاتی این فشار میتواند از حدود ۰/۵ تا ۶ بار متفاوت باشد.
سیستمهای UF معمولا بصورت اتوماتیک نصب می شوند و هزینه های بهره برداری کمی دارند. ممبرین های UF ذرات با قطر بیشتر از ۳/۰ میکرون را حذف می کنند.

از دو پارامتر اندازه حفره ها (pore size) و جرم ملکولی ذرات دفع شده (Molecular Weight Cut Off – MWCO) به عنوان مشخصه های یک ممبرین استفاده می شود. اندازه حفره ها عبارتست از قطر نامی حفره های موجود در یک ممبرین که با واحد میکرون مشخص می شود و MWCO جرم ملولی املاحی است که بیشتر از ۹۰% دفع می شوند و واحد اندازه گیری آن “دالتون” (D) است.

با استفاده از این تکنولوژی امکان گند زدایی و حذف میزان بالایی از میکرو ارگانیزم ها وجود دارد به همین دلیل میتوان از این تجهیز در بخش گند زدایی کمک گرفت.
در بسیاری از موارد از اولترافیلتراسیون بعنوان پیش تصفیه اسمز معکوس استفاده می شود. در این حالت بدلیل محافظت قوی تر از ممبرین ها، طول عمر ممبرین افزایش و در نتیجه هزینه های نگهداری و تعمیرات مجموعه اسمز معکوس کاهش پیدا می کند.
پکیج های تصفیه با استفاده از تکنولوژی اولترا فیلتراسیون UF ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش در سایزها و دبی های مختلف، بسته به شرایط محیطی و عملیاتی طراحی و عرضه می شوند.