بلوئر ساید چنل

بلوئر ساید چنل
بلوئر های ساید چنل در اثر ایجاد جریان گردابی ناشی از پره های نصب شده روی پروانه، هوا را از یک سمت مکیده و از سمت دیگر با فشار به بیرون سیستم منتقل می کنند. این فشار، بدون استفاده از مواد روان کننده و از طریق فاصله میکرونی بین پره های رادیال و بدنه دستگاه ایجاد می شود.
در اثر چرخش پره ها، هوا به سمت جلو رانده می شود و در اثر نیروی رانشی ایجاد شده، یک حرکت مارپیچی بوجود می آید. در اثر این رفتار و در نتیجه افزایش فشار خطی، هوا در امتداد طول مسیر متناوبا فشرده شده و فشار خروجی افزایش می یابد.
بلوئر های ساید چنل بمنظور استفاده در مواردی که در آنها فشاری بیشتر از فشار فن های سانتریفوژ مورد نیاز است مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه در اینگونه بلوئر ها هیچ گونه تماسی بین پره و پوسته (casing) وجود ندارد نیازی به استفاده از روانکارها ندارند و در نتیجه هوای فشرده خروجی از آنها عاری از ذرات روغن می باشد.
از مزایای این بلوئر ها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
– نصب آسان
– ایجاد آلودگی صوتی بسیار کم
– پایداری کامل مکانیکی و عدم لرزش
– هزینه بهره برداری ناچیز
– هوای فشرده خروجی با فشار ثابت
برای انتخاب بلوئر های ساید چنل ساخت شرکت SEKO ایتالیا کاتالوگهای پیوست را ببینید یا با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.