• فیلترشنی

  متداول ترین روش فیزیکی جهت حذف مواد کلوئیدی فیلتراسیون است . صاف سازی یا فیلتراسیون عبارتست از عبور آب از میان یک ستون محتوی بستر دانه ای ( شن، آنتراسیت، گارنت ) که اصطلاحا فیلتر شنی نام دارد . در فیلترهای شنی ذرات معلق در فضاهای بین بستر به دام افتاده و حذف می شوند. […]

 • رسوب در سیستم های خنک کننده

  آب مصرفی در سیستم های خنک کننده بعنوان یک عامل انتقال حرارت عمل می کند و دمای اضافی را بصورت بخار از سیستم خنک کننده خارج می کند مهم ترین مشکلات ناشی از آب سیستم های خنک کننده عبارتند از : خوردگی ، رسوب ، آلودگی میکروبی و بیولوژیکی هر کدام از این مشکلات به […]

 • گندزدایی ممبران های سیستم اسمز معکوس

  بایوساید ویژه ممبران بایوساید غیر اکسنده(۲,۲-dibromo-3-nitrilopropionamide)  DBNPA گزینه خوبی برای گندزدایی مستقیم ممبرانهای سیستم اسمز معکوس است. برای ممبران های تمیز توصیه می شود که هفته ای ۲ تا ۳ مرتبه محلول DBNPA  با غلظت ۳۰ تا ۵۰ میلی گرم بر لیتر از به مدت ۳۰ دقیقه و هفته ای ۲ تا ۳ مرتبه به […]

 • جامدات محلول در آب

  بطور کلی جامدات در آب به دو صورت محلول در آب ( TDS) و معلق در آب ( TSS) وجود دارند کل جامدات محلول ( TDS ) : TDS مخففTotal Dissolved Solid به معنی کل مواد جامد محلول در آب یا غلظت املاح  موجود در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در […]

 • pH

  pH چیست؟ pH به معنای پتانسیل یون هیدروژن( Potential of Hydrogen ion  ) است و غلظت یون هیدروژن در محلول را تعیین میکند. غلظت این یون ، اسیدی یا قلیایی بودن محلول را تعیین می کند. محلولهایی که غلظت یون هیدروژن بالا دارند اسیدی و محلولهایی که غلظت یون هیدروژن در آنها کم است بازی […]

 • قلیاییت

  قلیائیت آب (Alkalinity ) عمدتا تابعی از غلظت یونهای کربنات ، بیکربنات و هیدروکسید موجود در آب است. قلیاییت معیاری از ظرفیت آن در خنثی کردن اسیدهاست. به عبارت دیگر نشانگر مقدار اسید مورد نیاز برای کاهش pH تا حد مطلوب است. هر چقدر قلیاییت آب بیشتر باشد خاصیت بافری آن بیشتر است. تعیین قلیاییت […]

 • مروری بر تاریخچه تصفیه آب

  مروری بر تاریخچه تصفیه آب تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه ای بسیار طولانی و قدیمی است. Baker به منابعی اشاره می کند که طبق آنها، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می رسد. این مراحل تصفیه ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می شده است. سیفون های […]