در این متن پس از بیان توضیحاتی در خصوص روشهای خالص سازی آب، به بررسی شیمی رزینهای تعویض یونی پرداخنه شده است.
با توجه به اهمیت موضوع سلامت آب آشامیدنی، سازمان بهداشت جهانی اقدام به آماده سازی کتابی نموده است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی موثر بر کیفیت آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفته اند.
این نوشته توسط واحد R&D شرکت صنعت تاسیسات میلاش و با استفاده از منابع معتبر ترجمه و گرد آوری شده است و در آن اثرات مثبت و منفی استفاده از کلر برای گندزدایی و پیشگیری از ترسیب بیولوژیک در سیستمهای RO/NF مورد بررسی قرار گرفته است.
این نوشته توسط واحد R&D شرکت صنعت تاسیسات میلاش و با استفاده از اطلاعات مندرج در سایت شرکت DOW ترجمه شده است و در آن علل اصلی بروز مشکلات در ممبرین های ساخت این شرکت و نحوه رفع آنها ارائه گردیده است.
در بسیاری از موارد بنا به ضرورت های موجود لازمست از لوله و اتصالات از جنسهای مختلف استفاده شود. بسته به نوع این اقلام، قطر آنها با واحدهای میلیمتر یا اینچ اندازه گیری می شود. در این نوشته ارتباط بین این واحد ها ارائه شده است.
در بسیاری از فرآیندها نظیر نرم سازی آب با استفاده از آب آهک، کنترل کیفی آب بلودان بویلر ها، تخمین پتانسیل رسوب گذاری نمک های کلسیم در سیستم های آب خنک کن همچنین کنترل کیفیت آب استخرهای شنا لازمست پارامتر قلیائیت مورد توجه جدی قرار گیرد.