آنتی اسکالنت


آنتی اسکالنت
آنتی اسکالنت به موادی گفته می شود که برای پیش گیری از رسوب نمک هاب یونهای سولفات و بی کربنات و… در سیستم های اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرند.

عمل ترسیب (Scaling) به معنی تجمع ذرات روی یک ممبرین است. این موضوع باعث گرفتگی ممبرین ها خواهد شد.

بدون استفاده از مواد پیشگیری کننده از بروز پدیده scaling که با نام آنتی اسکالانت شناخته می شوند، ممبرین های سیستم اسمز معکوس در اثر ترسیب کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم و … دچار گرفتگی می شوند. در نتیجه این امر کاهش فلاکس جریان خواهند شد.

آنتی اسکالانت ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که از شکل گیری و رسوب کریستالهای نمک جلوگیری می کنند.

بطور معمول این مواد شامل پلی اکریلیک اسید ها، کربوکسیلیک اسید ها، پلی مالئیک اسید ها، ارگانو فسفات ها، پلی فسفات ها، فسفونات ها، پلیمر هایآنیونی و…. با جرم ملکولی بین ۲۰۰۰ تا ۱۰٫۰۰۰ دالتون هستند.

در عملیات نمک زدایی توسط سیستمهای اسمز معکوس خصوصا سیستمهای با درصد بازیافت بالا، با عبور از نقطه ماکزیمم حلالیت نمکهای محلول در آب نظیر آهک و کلسیت، تشکیل کریستال روی سطح ممبرین ها آغاز می شود.

نحوه عملکرد آنتی اسکالنت:

آنتی اسکالانت به مواد فعال سطحی اطلاق می شود که به یکی از سه روش زیر از تشکیل رسوب جلوگیری می کنند:

  • ارتقای آستانه تشکیل رسوب(Threshold inhibition): در این روش، آنتی اسکالانت باعث می شود که نمکهای فوق اشباع موجود در آب به حالت محلول باقی بمانند.
  • تغییر شکل کریستالها(Crystal Modification): یک دیگر از روشهای عملکرد آنتی اسکالنت ها تغییر شکل کریستالها است که در این حالت در اثر این تغییر شکل، یک سری ذرات نرم و به هم چسبیده بوجود می آیند. همزمان با شکل گیری یک کریستال در حالت میکروسکوپی، گروههای باردار منفی موجود روی سطح آنتی اسکالانت به یونهای مثبت موجود در کریستال حمله کرده و با خنثی سازی بار الکتریکی، باعث توقف رشد کریستال می شوند. در اثر استفاده از این دسته از آنتی اسکالنت ها معمولا کریستالها به شکل بیضوی و با تراکم کمتر از حالت معمول در می آیند و همراه با آب دور ریز به خارج از پرشر وسل ( محفظه تحت فشار) منتقل می شوند.
  • پراکنده کردن (Dispersion): یکی دیگر از قابلیت های برخی از انواع آنتی اسکالانت ها این است که به موجب آن روی ذرات و کلوئیدها مستقر می شوند. در این حالت با تشکیل یک بار منفی بسیار قوی کریستالها از هم دورمی شوند. این بار منفی قوی باعث جدا شدن ذرات باردار منفی که روی سطح ممبرین رسوب کرده اند نیز خواهد شد.

میزان تزریق:

برای پیش بینی میزان و نحوه تشکیل رسوب روشهای مختلف محاسباتی وجود دارد که آنالیز آب خام ورودی بعنوان اصلی ترین بخش اطلاعات مورد نیاز خواهد بود. همچنین ریکاوری سیستم و تعداد ممبرین ها در این محاسبات نقش  مهمی دارند.

با توجه به اینکه نمکهای موجود در آب ورودی تغلیظ شده و از مجرای دفع آب دور ریز به خارج از سیستم هدایت می شوند لذا معمولا تعیین نوع و میزان آنتی اسکالانت مورد نیاز بر مبنای کیفیت آب در این نقطه تعیین می شود.
باید توجه داشت که استفاده کمتر از حد مورد نیاز آنتی اسکالانت موجب پدیده Scaling و استفاده بیش از حد مجاز از آنتی اسکالنت احتمال بروز پدیده fouling روی ممبرین ها خواهد شد.
برای اطمینان از عملکرد صحیح آنتی اسکالانت باید از اختلاط کامل و پیوسته آن در آب اطمینان داشت. با توجه به هزینه نسبتا بالای استاتیک میکسر در مسیر جریان آب خام و بمنظور اختلاط کامل آنتی اسکالانت نقطه تزریق آن را قبل از فیلتر کارتریج (فیلتر میکرونی) انتخاب می کنند. آنتی اسکالنت تزریق شده در آب خام در هنگام عبور از هوزینگ فیلتر و پمپ فشار قوی به خوبی با آب مخلوط شود.

همچنین با توجه به ظرفیت پمپ تزریق (دوزینگ پمپ) و مخزن آنتی اسکالانت، میزان انحلال آنتی اسکالانت در آب باید به مقداری باشد که پمپ تزریق حداکثر هر ۵ ثانیه یک Strok داشته باشد.

آب مورد استفاده برای انحلال آنتی اسکالانت نیز باید بدون سختی یا آب RO باشد.

همچنین باید توجه داشت با توجه به اینکه مخزن ذخیره آنتی اسکالانت یک محیط دور از نور و در دمای محیط است در صورت استفاده نشدن از محلول آنتی اسکالانت در آب ریسک رشد میکروبی بالا خواهد رفت.

انواع آنتی اسکالانت

آنتی اسکالنت FLOCON 260 ساخت شرکت BWA، آنتی اسکالنت VITEC 5300 ساخت کمپانی AVISTA، آنتی اسکالانت RPI3000a و RPI4000a ساخت شرکت ROPUR همچنین آنتی اسکالانت RO.100 قابل ارائه هستند.
آنتی اسکالنت فلوکون ۲۶۰ یک آنتی اسکالنت ساخته شده بر پایه پلی کربوکسیلیک اسید ها است. pH آنتی اسکالنت فلوکون ۲۶۰ کمتر از ۲ و به رنگ زرد می باشد. این محصول در بسته بندی های ۲۳ و ۲۳۰ کیلویی ارائه می شود.
آنتی اسکالنت ویتک ۲۳۰۰ یک آنتی اسکالنت با pH بین ۴٫۵ و ۵٫۵ و به رنگ زرد کم رنگ است. سازگاری آنتی اسکالنت ویتک ۲۳۰۰ با پلی الکترولیت ها بیشتر از فلوکون ۲۶۰ می باشد.
آنتی اسکالنت روپور ۳۰۰۰a ترکیبی ار فسفونات ها و پلی اکریلات های آلی است و به رنگ زدر کم رنگ می باشد. آنتی اسکالنت روپور دارای pH بین ۴٫۸ تا ۵٫۳ است.
همچنین نوع و میزان بهینه تزریق آنتی اسکالنت با توجه به آنالیز آب خام دریافتی توسط این شرکت ارائه می شود.

آنتی اسکالنت های تولیدی این شرکت پس از انجام تست های آزمایشگاهی و اطمینان از صحت عملکرد به مشتریان عرضه می شوند.

همچنین آنتی اسکالنت های نسل جدید از جمله محصولات قابل عرضه این شرکت هستند.

بمنظور تامین آنتی اسکالانت مناسب با توجه به شرایط آب ورودی می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید

.

تست بازدارندگی رسوب