اسمز معکوس (RO)

سیستمهای اسمز معکوس (RO)
اسمز معکوس یک تکنولوژی غشایی است که با هدف حذف ذرات جامد محلول و ناخالصی ها از آب مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم درصد بالایی از ناخالصی ها اجازه عبور از غشا را نخواهند داشت و در نتیجه آب تقریبا خالص از غشا عبور می کند. برای اینکه این فرآیند رخ دهد لازم است فشار آب بیش از فشار اسمزی محلول باشد. این بدان معنی است که با افزایش غلظت ناخالصی های محلول در آب، فشار عملیاتی این سیستمها بالاتر خواهد رفت. آب تولید شده توسط سیستمهای RO که عموما بیشتر از ۹۵% ناخالصی های آن حذف شده اند permeate و آب دور ریز concentrate نامیده می شود.

در سیستم اسمز معکوس بیش از ۹۹% یونها، ذرات، مواد معلق، مواد آلی، باکتری ها و ویروسها و به طور کلی کلیه ذرات با جرم ملکولی بالای ۲۰۰ از آب ورودی حذف می شوند. همچنین هر چه بار یونی ذرات محلول در آب خام ورودی به سیستم بالاتر باشد احتمال حذف این ذرات بیشتر خواهد بود.

یک مثال عملی که موید این موضوع است pH پایین تر آب تولید سیستم RO نسبت به آب خام ورودی است. گازهای محلول در آب منجمله CO2 به راحتی از آب حذف نمی شوند و به صورت اسید کربنیک در آمده و در آب خروجی محلول خواهند بود. این امر موجب کاهش pH آب تولید شده خواهد شد. البته میزان کاهش متناسب با میزان گازهای محلول در آب خواهد بود.

سیستمهای اسمز معکوس دارای کارآیی نسبتا بالایی در تصفیه آبهای لب شور، آبهای سطحی و آب چاه هستند. البته باید توجه داشت که بسته به منبع تامین آب، لازم است پیش تصفیه مناسب انجام پذیرد تا احتمال بروز آسیب به ممبرین ها به حداقل برسد.

مهمترین پارامترهای مورد نیاز برای طراحی مناسب یک سیستم اسمز معکوس مشخص بودن منبع آب خام وجود آنالیز آب خام ورودی، میزان و کیفیت آب مورد نیاز خواهد بود.

راندمان سیستم اسمز معکوس با توجه به شرایط عملیاتی تعیین می شود. لازم به ذکر است رعایت دقیق دستورالعمل بهره برداری توسط اپراتورهای آموزش دیده از جمله مسائلی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

عدم رعایت قواعد صحیح بهره برداری باعث افزایش قابل توجه هزینه های بهره برداری و کاهش طول عمر سیستم خواهد شد.

از جمله صنایعی که در آنها از سیستمهای اسمز معکوس استفاده می شود میتوان به صنایع دارویی، صنایع غذایی و نوشابه سازی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع فلزی و صنایع تولید بخار اشاره نمود.

سیستمهای اسمز معکوس ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ارائه شده توسط شرکت های ارائه کننده ممبرین ها و با استفاده از مرغوبترین اقلام ارائه می شوند.

یکی از نرم افزارهای شناخته شده برای طراحی سیستمهای اسمز معکوس نرم افزار ROSA است که توسط شرکت DOW برای ممبرین های FILMTEC توسعه داده شده است.

برای سفارش سیستمهای اسمز معکوس (RO) می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.