بایوساید

بایوساید
بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم های مضر را می گیرد. مواد بایوساید به عنوان عامل ضد رسوب و ضد عفونی کننده نه تنها در تصفیه آب صنعتی، بلکه به عنوان یک ضدعفونی کننده در استخرهای شنا، آب نماها و … مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد با قابلیت جلوگیری از فعالیت بعضی از آنزیم های حیاتی باکتری ها، به خصوص آنزمهایی که در تنفس و گلیکولیز دخالت دارند باعث آزادسازی محتویات داخل سلول باکتری به محیط اطراف آن می شوند از سوی دیگر با افزایش زمان تماس و غلظت، ترکیبات نیتروژن و فسفر سلول باکتری به محیط خارجی منتقل شده و باکتری از بین می رود.

لازم به ذکر است که نحوه عملکرد انواع مختلف بایوساید ها متفاوت است و فهم مکانیزم عملکرد این مواد نقش مهمی در استفاده مناسب و بهینه از این ماده شیمیایی دارد.

بعنوان مثال در بایوساید های بر پایه ایزوتیازولین رشد سلول ها در اثر متوقف شدن مسیر های متابولیسم و در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول بازدارندگی سریع رشد و متابولیسم اتفاق می افتد و در دومین مرحله بازگشت آسیب ناپذیر به سلول وارد می شود. در اثر این اتفاق عملکرد های فیزیولوژیک حیاتی در سلول ها مانند رشد، تنفس و تولید انرژی متوفق می شود و مرگ سلول در اثر تخریب گروه پروتئین های تیول و تولید رادیکال های آزاد اتفاق می افتد.

برنامه استفاده از بایو ساید ها اصولا بر مبنای حدس و خطای مهندسی شکل می گیرد. بدین معنی که میزان، زمان تزریق و حتی ترکیب چند نوع مختلف از این مواد با تجارب مهندسی آمیخته شده و بهترین پیشنهاد اجرایی می شود.

از بایوساید ها در سیستمهای اسمز معکوس(RO) ،برجهای خنک کن، آبهای صنعتی و …. استفاده می شود.

جهت خرید بایوساید مناسب می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.