خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات

پس از احداث هر مجموعه تاسیساتی لازم است دستگاههای موجود مورد بهره برداری قرار گیرند و به تناسب نیاز عملیات نگهداری و تعمیرات روی آنها اجرا گردد.

تصفیه قاضلاب

به یک مجموعه خدمات مستمر که بر مبنای برنامه ای مدون و متکی بر راهنماها و دستورالعمل های فنی، به منظور راهبری و نگهداری از تاسیسات الکترو مکانیکال منطبق بر دستورالعمل ها و استانداردهای کیفی مصوب انجام پذیرد.

عملیات بهره برداری در راستای حفط تاسیسات به نحوی که همواره برای بهره برداری آمادگی کامل داشته باشند انجام می گیرد و عملیات تعمیرات در صورت مشاهده هر گونه عیوب و با هدف بهره برداری پایا و دراز مدت انجام خواهد شد.

شرکت صنعت تاسیسات میلاش آمادگی دارد تا با ارائه برنامه ریزی مناسب و استقرار پرسنل متخصص نسبت به اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات اقدام نماید.

محصولات مرتبط

STAM.IR STAM.IR STAM.IR

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!