تصفیه فاضلاب

به مجموعه آبهای دور ریختنی که پس از جمع آوری و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده مجدد داشته باشد، فاضلاب اطلاق می شود. تصفیه فاضلاب با هدف حذف عوامل شیمیایی و عوامل بیماری‌زای زنده و مواد آلی متعفن که علاوه بر ایجاد بیماری‌های مختلف موجب انتشار بوهای آزاردهنده و نا زیبا شدن محیط نیز می‌گردد، همچنین بازیافت آب و حفظ محیط زیست انجام می شود.

تصفیه آب میلاش

در تصفیه فیزیكی معمولاً از عوامل فیزیكی استفاده می گردد. آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، فیلتراسیون و … از جمله روشهایی هستند كه در تصفیه فیزیكی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. در تصفیه فیزیكی مواد جامد درشت از فاضلاب گرفته می شود تا واحدهای دیگر تصفیه بتوانند بدون تحمل بار زیاد، وظایف اصلی تصفیه را به راحتی انجام دهند.

روشهایی از تصفیه فاضلاب كه در آن حذف مواد آلوده توسط فعالیتهای بیولوژیكی موجودات زنده انجام می گیرد، تصفیه بیولوژیكی نامیده می شوند. تصفیه بیولوژیكی برای حذف ترکیبات نیتروژن و ازت دار موجود در فاضلاب كه معمولاً ناپایدار و فساد پذیرند توسط موجودات ریز و میكروسكوپی، با تجزیه آنها و تبدیل به تركیبات پایدار صورت می پذیرد. این تركیبات بعداً ته نشین شده و به صورت لجن بیولوژیكی از فاضلاب قابل جدا سازی می باشد.

روشهایی از تصفیه فاضلاب كه حذف و تبدیل عوامل آلوده كننده موجود در فاضلاب با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود، تصفیه شیمیایی نامیده می شوند. این روش اكثراً در تصفیه فاضلابهای صنعتی به كار گرفته می شود. با افزودن مواد شیمیایی، ذرات معلق در اثر فعل و انفعالات شیمیایی به لخته های قابل ته‌نشینی تبدیل شده و در كف حوض جمع می گردند.

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه شیمیایی با استفاده از روشهای انعقاد و لخته سازی، سیستمای DAF، سیتمهای API و راکتورهای SBR از جمله سیستمهایی هستند که توسط شرکت صنعت تاسیسات میلاش قابل عرضه می باشند.

محصولات مرتبط

STAM.IR STAM.IR STAM.IR

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!