دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند. لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.

لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار خط، عمل تزریق را انجام می دهند.

محرک این پمپ ها به صورت برقی (الکتروموتور)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی می باشد.

همانند سایر انواع پمپ ها برای انتخاب یک دوزینگ پمپ مناسب باید هد (فشار عملکردی) ، دبی ( جریان قابل تزریق بر واحد زمان) و مشخصات سیال ورودی مشخص باشد تا مناسب ترین نوع دوزینگ پمپ انتخاب شود. به همین منظور دوزینگ پمپ ها با کلگی از جنس های مختلف نظیر PVC یا  PVDF عرضه می شوند.

به طور کلی اکثر دوزینگ پمپ های مورد استفاده در صنعت دارای دبی های پائینی می باشند. هر چند در موارد خاص سازندگان بنا بر سفارش دوزینگ پمپ های با دبی بالا نیز تولید می کنند.

به طور معمول دبی این پمپ ها بین ۱ تا ۱۰۰۰ لیتر بر دقیقه و فشار کاری بین ۱bar تا ۲۰۰bar متغیر می باشد.

دبی این پمپ ها به طور دستی و یا اتوماتیک بین صفر تا حداکثر مقدار خود قابل تنظیم می باشند. البته دقت عمل آنها با توجه به دقتهای ساخت شرکت سازنده، متفاوت می باشد. به عنوان مثال اگر سازنده دقت دستگاه را ۱٪ اعلام کرده باشد بدین معناست که در هر نقطه بین دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، دقت دوزینگ پمپ مربوطه یکسان می باشد.

دوزینگ پمپ ها نیز مانند سایر انواع پمپ ها دارای منحنی مشخصه هستند که میتوان از آنها استفاده نمود. بعنوان مثال در یک دوزینگ پمپ که برای تزریق ۵ لیتر بر ساعت از یک مایع در فشار ۵ بار طراحی شده است میتواند در فشار حدود ۲ بار میزان ۷ لیتر بر ساعت سیال را پمپ نماید.

از جمله کاربرد های دوزینگ پمپها میتوان به استفاده در پکیج تزریق و سیستمهای اسمز معکوس اشاره کرد.

برای انتخاب دوزینگ پمپ با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.