ضد خوردگی فلزات

استفاده از مواد ضدرسوب و ضد خوردگی فلزات از جمله موارد اصلی در اکثر فرآیند های صنعتی است. تجمع رسوب و خوردگی فلزی از مسائل مهم و موثر بر بهره برداری و نگهداری از سیستم های تولید بخار صنعتی است. همچنین پیش گیری از تجمع رسوب و خوردگی در سیستمهای برودتی سیکل بسته و باز نیز حائز اهیت بسیار می باشد.

برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در سیستمهای حرارتی و برودتی با توجه به نوع سیستم مواد مختلفی پیشنهاد می شود. رسوب ناشی از تجمع نمک های موجود در سختی آب باعث کاهش راندمان انتقال حرارت و سرعت انتقال سیال در لوله ها می شود. پتانسیل رسوب و خوردگی آب را می توان قبل از وارد شدن آن به سیستم بویلر یا کولینگ تاور با مواد ضد رسوب یا خوردگی مناسب کنترل کرد.

خوردگی اکسیژن مربوط به اجزای فلزی دیگ بخار، منجر به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش راندمان بویلر می شود. برای اطمینان از اینکه چنین سیستم های دیگ بخار به خوبی نگهداری می شود می بایست شرایط آب در همه زمان ها بررسی و با عامل های شیمیایی مهار شوند. همچنین

بمنظور انتخاب نوع مناسب مواد ضد رسوب و ضد خوردگی لازمست نوع فلزاتی که آب چرخشی با آنها در تماس است به دقت شناسایی شوند. وجود هر یک از فلزات نظیر استینلس استیل، کربن استیل، مس یا آلومینیوم موجب انتخاب مواد مختلف خواهد بود.

بطور معمول در ساختار محصولات ضد رسوب و ضد خوردگی از پلیمر به همراه یک نمک استفاده می شود و pH این محصولات قلیایی است. از جمله پارامتر های مهم در تعیین نوع و میزان مصرف مواد ضد رسوب و ضد خوردگی فلزات میتوان به سختی آب، قلیائیت آب، میزان اکسیژن محلول در آب  و سیکل تغلیظ اشاره نمود.

جهت خرید مواد ضد خوردگی و ضد رسوب مناسب و دریافت پرسشنامه انتخاب محصولات می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.