فیلتر کربنی

فیلتر کربنی

استفاده از فیلتر کربن فعال یکی از روشهای فیلتراسیون است که در آن از خاصیت جذب سطحی کربن اکتیو برای حذف ناخالصی ها و آلاینده ها استفاده می شود. هر یک از ذرات کربن فعال دارای سطح بسیار بالای در واحد جرم هستند که این موضوع باعث افزایش سطح تماس و طبیعتا حذف ناخالصی ها با استفاده از خاصیت جذب سطحی خواهند شد.
از فیلتر های کربنی برای تصفیه آب و تصفیه هوا استفاده می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که ساختار و ماهیت کربن اکتیو های مورد استفاده در فیلترهای کربنی مورد استفاده در سیستمهای تصفیه آب و تصفیه هوا تفاوت اساسی دارند.
بطور معمول در سیستمهای تصفیه آب از فیلترهای کربن اکتیو گرانولی (GAC) استفاده می شود. استفاده از این نوع کربن اکتیو نه تنها باعث ارتقای طعم و مزه آب و حداقل نمودن آلاینده های موثر بر سلامتی انسانها می شود بلکه از سایر اجزای سیستمهای تصفیه آب نظیر سیستمهای اسمز معکوس و سختی گیر های رزینی در برابر اکسید شدن و رسوبات آلی محافظت می کند.
از دیگر سو این نوع فیلتر ها بدلیل خواص منحصر بفرد کربن اکتیو هیچ نوع آلاینده ای به آب اضافه نمی کنند.
عواملی که بر راندمان فیلتر های کربن اکتیو تاثیر گذارند را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
– جرم ملکولی: با افزایش جرم ملکولی مواد، حلالیت آنها در آب کاهش می یابد و در نتیجه قابلیت حذف آنها توسط فیلتر کربنی افزایش می یابد.
– pH : قابلیت انحلال اغلب مواد آلی با کاهش pH افزایش می یابد. بطور تقریبی با افزایش یک واحد pH از حالت خنثی (pH=7) لازمست ۲۰ درصد به حجم فیلتر کربنی افزوده شود.
– غلظت ناخالصی ها: با افزایش غلظت ناخالصی ها میزان حذف آنها توسط کربن اکتیو افزایش می یابد. در این شرایط ملکولهای ناخالصی در حفره های کربن اکتیو نفوذ می کنند و جذب می شوند.
– دبی جریان: عموما با کاهش جریان، زمان بیشتری برای تماس سیال و ذرات کربن اکتیو بوجد می آید. اصولا یکی از روشهای ارتقای کارآیی فیلتر های کربن اکتیو افزایش زمان تماس سیال و بستر کربن اکتیو است.
– دمای آب: اثر دمای آب روی میزان جذب به نوع ماده آلی حذف شونده وابسته است ولی بطور کلی میتوان ادعا نمود که دمای پایین تر منجر به افزایش میزان حذف مواد آلی می شود.فیلترهای کربن اکتیو از نظر ظاهری استوانه ای شکل بوده و بسته به نوع بدنه در دو دسته کلی فیلترهای کربنی با بدنه فلزی و فیلترهای کربنی با بدنه FRP ارائه می شوند.

برای انتخاب فیلترهای کربن اکتیو ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش می توانید کاتالوگ های پیوست را ببینید یا با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.