فیلتر کربنی

فیلتر کربنی

استفاده از فیلتر کربنی یکی از روشهای فیلتراسیون است که در آن از خاصیت جذب سطحی کربن اکتیو برای حذف ناخالصی ها و آلاینده ها استفاده می شود. هر یک از ذرات کربن فعال دارای سطح بسیار بالایی در واحد جرم هستند که این موضوع باعث افزایش سطح تماس و طبیعتا حذف ناخالصی ها با استفاده از خاصیت جذب سطحی خواهند شد.
از فیلتر کربن فعال برای تصفیه آب و تصفیه هوا استفاده می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که ساختار و ماهیت کربن اکتیو های مورد استفاده در فیلترهای مورد استفاده در سیستمهای تصفیه آب و تصفیه هوا تفاوت اساسی دارند.
بطور معمول در سیستمهای تصفیه آب از  کربن اکتیو گرانولی (GAC) استفاده می شود. استفاده از این نوع کربن اکتیو نه تنها باعث ارتقای طعم و مزه آب و کاهش آلاینده های موثر بر سلامتی انسانها می شود بلکه از سایر اجزای سیستمهای تصفیه آب نظیر سیستمهای اسمز معکوس و سختی گیر های رزینی در برابر اکسید شدن و رسوبات آلی محافظت می کند.
از سوی دیگر، این نوع فیلتر ها بدلیل خواص منحصر بفرد کربن اکتیو هیچ نوع آلاینده ای به آب اضافه نمی کنند.
عواملی که بر راندمان فیلتراسیون موثر هستند را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
– جرم ملکولی: با افزایش جرم ملکولی مواد، حلالیت آنها در آب کاهش می یابد و در نتیجه قابلیت حذف آنها توسط کربن فعال افزایش می یابد.
– pH : قابلیت انحلال اغلب مواد آلی با کاهش pH افزایش می یابد. بطور تقریبی با افزایش یک واحد pH از حالت خنثی (pH=7) لازمست ۲۰ درصد به حجم فیلتر کربنی افزوده شود.
– غلظت ناخالصی ها: با افزایش غلظت ناخالصی ها میزان حذف آنها توسط کربن اکتیو افزایش می یابد. در این شرایط ملکولهای ناخالصی در حفره های کربن اکتیو نفوذ می کنند و جذب می شوند.
– دبی جریان: عموما با کاهش جریان، زمان بیشتری برای تماس سیال و ذرات کربن اکتیو بوجد می آید. اصولا یکی از روشهای ارتقای کارآیی فیلتر های کربن اکتیو افزایش زمان تماس سیال و بستر کربن اکتیو است.
– دمای آب: اثر دمای آب روی میزان جذب به نوع ماده آلی حذف شونده وابسته است ولی بطور کلی میتوان ادعا نمود که دمای پایین تر منجر به افزایش میزان حذف مواد آلی می شود.

فیلتر های کربنی عمدتا از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مخزن : مخازن مورد استفاده استوانه ای شکل بوده و بسته به جنس بدنه در دو نوع فیلتر کربنی با مخزن فلزی و فیلتر کربنی با مخزن FRP موجود هستند.
  • کربن: کربن اکتیو با توجه به اندازه ذرات در سه نوع کربن اکتیو پودری (PAC) ، کربن اکتیو گرانولی (GAC) و کربن اکتیو میله ای (EAC ) طبقه بندی می شوند .کربن های فعال به دلیل دارا بودن تخلخل و قدرت جذب بالا بمنظور حذف رنگ ، بو و طعم آب استفاده می شوند .در فیلتر های کربنی از کربن گرانولی یا کربن میله ای استفاده می شود .
  • شیر فیلتر کربنی: بطور کلی شیر های مورد استفاده در فیلتر های کربنی تصفیه آب شامل شیر دستی روی مخازن فلزی و شیرهای دستی چند حالته یا اتوماتیک برای مخازن FRP استفاده می شوند.
  • نازل : نازل ها از جنس پلاستیک ، فلز و برنج هستند و بمنظور توزیع و جمع آوری آب تصفیه شده در مسیر ورود آب و روی صفحه نازل تعبیه می شوند.
  • فشار سنج :  بمنظور کنترل فشار فیلتر کربنی از فشار سنج استفاده می شود.

باید توجه داشت که در ابتدای استفاده از فیلتر فلزی، هوای محبوس در مخزن توسط شیر هواگیری تخلیه شود.

 

برای انتخاب فیلترهای کربن اکتیو ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش می توانید کاتالوگ های پیوست را ببینید یا با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.