پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب
پساب یا فاضلاب به زائدات و دور ریزهای مایع شهری یا صنعتی اطلاق می شود. شیوه جمع آوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی و الزامات منطقه ای یا ملی متفاوت است. سیستم های جمع آوری فاضلاب برای جمع آوری آب های سطحی و یا فاضلاب های صنعتی در جوامع و مجتمع های بزرگ صنعتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دفع فاضلاب به محیط زیست آبی یا نفوذ آن به عمق خاک می تواند ضربه جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید.
فاضلاب از نظر منشاء آن ممکن است خانگی، صنعتی، کشاورزی یا به صورت ترکیبی باشد. هر چقدر مواد زائد موجود در فاضلاب بیشتر باشد، تصفیه آن با سختی بیشتری قابل انجام خواهد بود. مهمترین معیار سنجش کیفیت فاضلاب ها عبارتند ار:

الف) اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (Biochemical Oxygen Demand)
این معیار مهمترین ابزار سنجش مواد آلی قابل تجزیه زیستی است و بیشترین کاربرد آن در خصوص فاضلاب بهداشتی است. در این روش مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب توسط باکتری ها به دست می آید. با استفاده از اندازه گیری مقدار اکسیژن مورد نیاز، غلظت مواد آلی موجود در فاضلاب که توسط باکتری ها قابل حذف هستند به دست می آید.

ب) اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical Oxygen Demand)
این پارامتر، مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه و تثبیت شیمیایی مواد آلی را مشخص می کند. این معیار از طریق اکسیداسیون فاضلاب توسط محلول دی کرمات پتاسیم مشخص می شود و در آن تقریبا تمام مواد آلی موجود در فاضلاب به گاز کربنیک و آب، اکسید می شود که در این واکنش معمولا حدود ۹۵% اکسیداسیون مواد آلی صورت می گیرد.

ج) مواد جامد معلق (Suspended Solids)
مواد جامد معلق یکی دیگر از نشانگرهای کیفیت فاضلاب از نظر غلظت مواد می باشد. این مواد ممکن است از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم در لیتر در فاضلاب متغیر باشد.
بسته به کیفیت فاضلاب، روشهای مختلف یا ترکیبی برای تصفیه مورد استفاده قرار می گیرند. از متداولترین روشهای تصفیه فاضلابهای شهری، استفاده از هوادهی گسترده است.
یکی از روشهای متداول تصفیه فاضلاب بهداشتی، استفاده از فرآیند هوادهی گسترده در سیستمهای لجن فعال است. در چنین سیستمهایی، مواد مغذی موجود در فاضلاب در حضور اکسیژن کافی و با اختلاط با لجن فعال، شرایط لازم برای اکسیداسیون بیولوژیک و کاهش میزان آلاینده ها به میزان مجاز را فراهم می نمایند.
مواد آلی موجود در فاضلابهای بهداشتی بعنوان یک منبع غذایی برای میکرو ارگانیزمها مورد استفاده قرار میگیرند و با کنترل مناسب فرآیند، بیش از ۹۰% از میکرو ارگانیزمها قابل حذف خواهند بود.
در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، در ابتدا فاضلاب از یک آشغالگیر عبور می کند و بخشی از ذرات جامد معلق موجود در فاضلاب حذف می شوند. فاضلاب پس از عبور از آشغالگیر وارد متعادلساز می شود. هدف از ایجاد متعادلساز کاهش اثرات شوکهای بیولوژیک و هیدرولیک روی سیستم است. پس از ورود فاضلاب به بخش هوادهی، فاضلاب خام در حین عبور از حوض هوادهی با لجن فعال تماس پیدا می کند و هوای خروجی از دیفیوزرها علاوه بر هوا رسانی به سیال، موجب اختلاط فاضلاب خام و لجن فعال شده و فرآیند هضم آغاز می شود. در حضور میکروارگانیزمها و هوا و مواد مغذی موجود در فاضلاب فرآیند هضم کامل شده و دی اکسید کربن، آب و لجن تثبیت شده بوجود می آید.
پس از این مرحله، فاضلاب به بخش ته نشینی وارد می شود. در این واحد که کف آن بشکل قیفی شکل است لجن ته نشین شده و پساب تصفیه شده با عبور از V-notch به واحد گندزدایی و پس از آن به مخزن ذخیره پساب تصفیه شده منتقل می شود. مقداری از لجن توسط پمپهای ایرلیفت به مخزن هوادهی بازگردانده می شود و لجن مازاد به مخزن هاضم لجن منتقل شده و پس از انجام عمل هضم می تواند بعنوان کود مورد استفاده قرار گیرد.
در روش معمول گندزدایی از کلر استفاده می شود. اگرچه میتوان از اشعه ماورا بنفش (UV) نیز برای این منظور استفاده کرد.
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی بسته به نوع صنعت متفاوت هستند. در این پکیج ها عموما از روشهای شیمیایی نظیر انعقاد و لخته سازی، ازن زنی، شناور سازی با استفاده از هوای فشرده (DAF) سیستمهای (API) یا ترکیبی از آنها استفاده می شود.

سازه پکیج تصفیه فاضلاب با توجه به ماهیت فاضلاب ورودی به آن عمدتا از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی یا استینلس استیل (عموما برای فاضلاب های صنعتی) استفاده می شود.
پکیج های تصفیه فاضلاب ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش در ابعاد و جنس های مختلف، بسته به شرایط محیطی و عملیاتی طراحی و عرضه می شوند.