ابزار دقیق


سیستم اسمز معکوس دارای دو بخش پیش تصفیه و تصفیه است. به منظور کنترل فشار، دبی، هدایت الکتریکی و سایر پارامترهای موجود در سیستم از تجهیزات و ابزار کنترلی در سیستم اسمز معکوس استفاده می شود. ابزار دقیق برای سیستم اسمز معکوس صنعتی شامل گیج فشار، پرشر سوئیچ، دبی سنج و هدایت سنج می باشد که در ادامه به معرفی کامل هر یک خواهیم پرداخت.

 ابزار دقیق تصفیه آب تاسیسات میلاش
ابزار دقیق تصفیه آب

آنچه که در ادامه خواهید خواند :

اهمیت ابزار دقیق کنترلی

ابزار دقیق به منظور ثبت اطلاعات و افزایش راندمان و نگهداری از سیستم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات بعنوان ابزاری برای اندازه گیری، نمایش دادن و آنالیز پارامتر های مختلف در صنعت آب و فاضلاب به کار می رود. سیستم های ابزار دقیق از اجزایی شامل سنسور یا مبدل، کنترل کننده، نمایشگر، ریز پردازنده و آشکار کننده سیگنال تشکیل شده است.

به دلیل اینکه اکثر صنایع و فرایند ها بطور پیوسته در حال بهره برداری هستند،کنترل آنها بصورت دستی غیر منطقی و دشوار است بنابراین استفاده از این تجهیزات و ابزار کنترل بسیار گسترده است.

بیشتر بخوانید: اسمز معکوس ( RO )

هدایت سنج (Ec Meter)

(Electrical Conductivity ) EC به معنای رسانایی الکتریکی است که ناشی از غلظت نمک های محلول می باشد. رسانایی یک محلول رابطه مستقیمی با غلظت نمک های موجود در آن دارد بعبارتی هر چقدر میزان نمک های حل شده در یک محلول بیشتر باشد هدایت الکتریکی یا رسانایی محلول بیشتر است.

دستگاه هدایت سنج ( Condactivity Meter ) آنلاین نوعی هدایت سنج یا کنترلر اندازه گیری رسانایی محلول های بر پایه آب می باشد که با نصب این ابزار بر روی خطوط لوله یا مخازن در صنایع مختلف می توانید میزان رسانایی محلول را اندازه گیری کنید.

واحد اندازه گیری رسانایی الکتریکی بر حسب میلی زیمنس ( ms ) یا میکرو زیمنس (μs ) است . هدایت ویژه آب بر حسب میکرو زیمنس بر سانتی متر ( μs/cm ) یا میلی زیمنس بر سانتی متر ( ms/cm) گزارش می شود.

هدایت سنج

فلومتر یا دبی سنج (Flow meter)

دستگاه فلومتر بمنظور اندازه گیری میزان دبی یا جریان سیال به کار می رود . در سیستم های اسمز معکوس به منظور اندازه گیری دبی آب تولید ۰(Permeate ) و آب دورریز (Concentrate) از دبی سنج استفاده می شود .

دبی اندازه گیری شده توسط فلومتر ها با توجه به ظرفیت آنها میتواند بر حسب m3⁄h ، L⁄h ، LPM و GPM گزارش می شود . فلومتر ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از :

  • فلومتر تابلویی (پنلی ) : در دبی سنج های تابلویی محل قرار گیری وروردی و خروجی آب در پشت فلومتر قرار دارد . این فلومتر ها زمانی استفاده می شوند که بر روی یک یک صفحه یا پنل نصب شوند .
  • فلومتر خطی : در این دسته از فلومتر ها محل ورودی و خروجی آب دقیقا در قسمت بالا و پایین دبی سنج قرار دارد و در مسیرلوله کشی دستگاه قرار گرفته و توسط لوله ها ثابت می گردد.
فلومتر یا دبی سنج (Flow meter)

سوئیچ کنترل فشار (Pressure Switch)

پرشر سوئیچ ابزاری برای کنترل فشار می باشد که میتواند با تغییر فشار از آسیب آمدن به بخش مورد نظر جلوگیری کند .این ابزار از یک کنتاکت الکتریکی برخوردار است که بارسیدن فشار به میزان تعیین شده فعال می شود و باارسال یک سیگنال باعث قطع شدن جریان می شود .

بر اساس نحوه عملکرد ، پرشر سوئیچ ها به دو نوع پرشر سوئیچ فشار بالا ( High Pressure Switch) و پرشر سوئیچ فشار پایین ( Low Pressure ) طبقه بندی می شوند .

در سیستم های تصفیه آب از جمله سیستم های RO بمنظور جلوگیری از آسیب به پمپ فشار قوی (High Pressure Pump ) از پرشر سوئیچ فشار پایین ( قبل از پمپ ) و از پرشر سوئیچ فشار بالا ( بعد از پمپ ) استفاده می شود.از برندهای پرفروش پرشر سوئیچ می توان به برند  Danfoss اشاره کرد.

سوئیچ کنترل فشار (Pressure Switch)

گیج فشار یا پرشر گیج (Pressure Gauge)

از گیج های فشار برای اندازه گیری فشار آب استفاده می شود و معمولا در سیستم های تصفیه آب از جمله اسمز معکوس کاربرد دارند. پرشر گیج ها معمولا قبل و بعد از فیلتر های شنی ،کربنی ، فیلتر کارتریجی و فیلتر ممبران RO قرار می گیرند .

پرشر گیج هایی که در سیستم های تصفیه آب استفاده می شوند در دو نوع اتصال از پشت و اتصال از پایین موجود هستند .هم چنین صفحه آنها می تواند در سایز های ۶ و ۱۰ سانتی متری بوده و روغنی یا با صفحه خشک باشد.

گیج فشار یا پرشر گیج ( Pressure Gauge)

محصولات مرتبط

STAM.IR STAM.IR STAM.IR