توضیحات کاتالوگ کربن اکتیو نوریت مدل GAC830W
توضیحات کاتالوگ ممبرین ۸ اینچ Hydranautics مدل CPA2
توضیحات کاتالوگ ممبرین ۸ اینچ Hydranautics مدل CPA3
توضیحات کاتالوگ ممبرین ۴ اینچ Hydranautics مدل CPA5-LD-4040
توضیحات کاتالوگ ممبرین ۸ اینچ Filmtec مدل BW30-400
توضیحات کاتالوگ ممبرین ۴ اینچ Filmtec مدل BW30-4040
توضیحات کاتالوگ رزین پرولایت C100
توضیحات کاتالوگ رزین تعویض یونی کاتیونی پرولایت مدل C100e
برای مشاهده کاتالوگ آنتی اسکالنت EVERBLUE برای استفاده در سیستمهای اسمز معکوس روی این قسمت کلیک کنید
برای مشاهده کاتالوگ ممبران BW30 PRO 400 روی این قسمت کلیک کنید
برای مشاهده کاتالوگ ممبران LG-BW-400-R روی این قسمت کلیک کنید
برای مشاهده کاتالوگ ممبران دریایی ۸ اینچ فیلمتک مدل SW30HRLE-400 روی این قسمت کلیک کنید